Pedagogisk verksamhet

Fiol lektion (45 min): 495 kr
Paketpris 3 lektioner: 1335 kr (rabatt 150kr)
Paketpris 5 lektioner: 2300 kr (rabatt 175kr)
Paketpris 8 lektioner: 3760 kr (rabatt 200kr)
Grupplektion (45 min): 375 kr 2-4 st

Barngrupp (6-8 år) (3-6 st)
8 ggr * 30 min. 2250 kr , material följer med.

All undervisning inkluderar moms 25 %.

Jag anordnar även kortkurser/ workshops för alla nivåer och åldrar oftast i samarbete med min man Urban Hedin.

Startar även med jämna mellanrum upp nybörjar/ fortsättningskurser i spanska/ engelska Välkommen med förfrågan och önskemål!